Marie S. ( Sanceprotebe )

Marie S. ( Sanceprotebe )

Organizace Šance pro Tebe poskytuje sociální a podpůrné služby lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Pracujeme s dětmi, mládeží, mladými dospělými a jejich rodinami, s jednotlivci a skupinami, s komunitou, ve které tito lidé žijí. Realizujeme také aktivity, kterými podporujeme kulturní dění v okolí.

Práce od Marie S.